vanrieljournalistiek

Psychiatrie/GGZ

Tiny Petrus Blumberger
Tiny Petrus Blumberger

Psilocybine bij depressie: onderzoek naar éénmalige inname met therapeutische ondersteuning, De Psychiater, nr.3, 2020. 'Onze indruk is dat mensen wat meer afstand kunnen nemen van hun depressieve klachten', zegt psychiater Jeanine Kamphuis van het UMCG.

 

LUMC biedt psychosociale ondersteuning aan ziekenhuismedewerkers vanwege covid-19, De Psychiater, nr.3, 2020. 'We willen mensen helpen hun eigen kracht en resources te gebruiken.'

 

'Gemiste kans op destigmatisering', psychiater Nanda Tak en ervaringswerker Eddy Wolthuis over de tv-serie Tygo in de psychiatrie, De Psychiater nr. 2, 2020.

 

Elissa Stam over haar prijswinnende essay over een chronisch depressieve patiente die koos voor euthanasie, De Psychiater, nr. 2, 2020. ‘Zij leerde me iets belangrijks over mijn vak.’

 

Precisiepsychiatrie kennis en expertise bundelen, zes wetenschappers over precisiepsychiatrie, De Psychiater, nr. 1, 2020. 'ArtificiaI intelligence kan een grote stimulans betekenen voor de personalisatie van behandelingen.'

 

Precisiepsychiatrie vraagt om synergie, NVvP-voorzitter Elnathan Prinsen en kinder- en jeugdpsychiater Hilgo Bruining over het Voorjaarscongres, De Psychiater, nr. 1, 2020. 'Om de individuele patiënt zo goed mogelijk te begrijpen en behandelen, moeten we als veld meer samenwerken.'

 

'Het is tijd voor leefstijlgeneeskunde in de psychiatrie', zegt hoogleraar Wiepke Cahn, De Psychiater, juli 2019. 'Je ziet een groeiend besef dat we in de somatiek en de psychiatrie kijken naar dezelfde problemen, met dezelfde oorzaken.’

 

Duo's ondersteunen wijkbewoners met psychiatrische problemen, ZonMw ggz, aug.2019. 'Sommige bewoners hebben slechte ervaringen met hulpverleners, omdat zij vaak meteen over doelen willen praten.'

 

'De maatschappij is ver-adhd-iseerd', hoogleraar Sarah Durston en psychiater Sandra Kooij in gesprek over adhd, De Psychiater, juni 2019. ‘Het is de menselijke aard om te zoeken naar hokjes (...), maar het is eigenlijk per definitie te kort door de bocht.'

 

Arnon Grunberg: 'Psychiaters zouden meer moeten durven', De Psychiater, maart 2019. 'Ik voelde hoe het is als een ander de macht heeft een diagnose te stellen en jou zo te vertellen wie jij bent.'

 

'Psychiaters moeten complexiteit weer omarmen', David van den Berg over 'redesigning psychiatry' waarin ontwerpers, filosofen, ggz-gebruikers én experts een andere visie op de ggz ontwikkelen, De Psychiater, jan. 2019. 'We zijn te makkelijk meegegaan in één-factorverklaringen van de werkelijkheid.'

 

Geploeter aan de andere kant van de slotgracht. Kinder- en jeugdpsychiater Marja van 't Spijker in gesprek met hoogleraar Arne Popma, De Psychiater, sept. 2018. ‘Als perifeer werkende psychiaters voelen we ons vaak niet goed geholpen of gehoord.’

 

'Psychiaters zijn niet meer bekend met godsdienst', Psychiater Arjan Braam, bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de psychiatrie aan de Universiteit voor Humanistiek, Trouw, 24 okt. 2013. 'Erop ingaan hoe iemand in het leven staat is bevorderlijk voor de vertrouwensrelatie.'