vanrieljournalistiek

Transitie

Als we de natuur werkelijk willen beschermen, moet ze eigen rechten krijgen, zegt milieujurist Jessica den Outer, Vrij Nederland, 21 maart 2023. ‘Ons rechtssysteem is gebaseerd op een verouderd wereldbeeld waarin alles draait om de mens.’

 

'Samen zijn we geen druppel maar een regenbui op de gloeiende plaat.' In de strijd tegen klimaatverandering kunnen burgers meer doen dan ze denken, zegt hoogleraar en lector bij Hogeschool Inholland Patrick Huntjens, Trouw, 13 juni. 'De huidige coalitie zet wel vol in op klimaat, maar de fossiele industrie in Nederland ontvangt jaarlijks nog steeds miljarden euro’s aan steun.'

 

Van alg tot eend. In een Zoöperatie krijgt ook het niet-menselijke leven een stem aan de bestuurstafel, Trouw, 22 april 2022. 'In het Zoöpmodel gaat het om het leren lezen van een ecosysteem én daarnaar handelen.'

 

'Ik kan me wel helemaal opvreten, maar wat schiet ik daarmee op?', In zijn boek 'De Eeuw van Felix. Hoe houden we de aarde leefbaar voor onze kinderen?' ging Ruben Jacobs op zoek naar perspectief voor de toekomst,  FD, 26 maart 2022. 'Veel technieken maken het leven zo frictieloos dat je betrokkenheid verliest.'

 

De huidige klimaatcrisis is ten diepste een morele crisis, zegt hoogleraar Transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans, Vrij Nederland, nov. 2021. 'Juist in de overgangsfase waarin we nu zitten, kunnen burgers grote invloed hebben.'

 

De nieuwe economie: van circulair tot heilig, FD, 23 okt. 2021. De bundel Thrive stelt belangrijke en wezenlijke vragen, zoals: wat is eigenlijk het doel van de economie? Wat vinden we wérkelijk van waarde? En zouden de fundamenten van de economie dan niet onderlinge verbondenheid, moraliteit, leefbaarheid en welzijn moeten zijn? Het waardevolle is dat de essays niet blijven steken bij dit soort vragen of bij vrijblijvende vergezichten, maar ook concrete aanbevelingen en stappen bevatten.

Van schoon plastic cathlab-afval circulaire producten maken. Cardioloog Joost Haeck nam het initiatief voor HartPlastic. De Cardioloog, juni 2021. 'Zorgprofessionals hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid en moeten het goede voorbeeld geven als het over reduceren en recyclen van plastic gaat.

Als eerste stad maakte Amsterdam begin april - middenin de coronacrisis - bekend circulair te willen worden en de ideeën voor een zogeheten 'donuteconomie'van de Britse econome Kate Raworth te omarmen. De stad moet zo socialer en duurzamer worden, Vrij Nederland, 26 augustus 2020. Raworth: 'Beleids­makers kunnen niet met crises blijven omgaan alsof het afzonderlijke problemen zijn. Ze moeten oog hebben voor sociale rechtvaardigheid, huisvesting en voeding, klimaat én ecologie, en al deze onderwerpen tegelijkertijd en samen aanpakken.’

 

De Oostenrijkse economisch denker Christian Felber (Common Good Economy): 'Er is een "reset" van het economische systeem nodig ', Vrij Nederland, 11 april 2020. ‘We kiezen de waarden waar het in de economie om draait zelf.'

 

'De aarde beschadigen is moreel onjuist', advocaat van de Aarde Polly Higgins (1968-2019) over de noodzaak van internationale wetgeving tegen ecocide, Vrij Nederland, 3 aug. 2016. 'De juridische wereld heeft een inhaalslag te maken.'

 

Op de bres voor toekomstige generaties. Beoogd ombudspersoon en mensenrechten- en duurzaamheidsadvocaat Jan van de Venis, Down to Earth Magazine, juni 2016. 'Onder druk van deadlines en winstgroei kijken we vooral of iets juridisch toelaatbaar is – ethiek wordt vergeten.'

 

Veehouderij moet omslag maken, SERmagazine, nov. 2016. Alle steun en faciliteiten moeten uitsluitend nog gericht zijn op de voorhoede.

 

'Sociale ondernemers zijn de koplopers van de nieuwe economie', Willemijn Verloop van Social Enterprise NL, Vrij Nederland nr. 8, 18 februari 2015. 'Eigenlijk alle Europese landen hebben al een beleid voor sociale ondernemingen. Nederland niet.'

 

Op naar het zonnige tijdperk. Natuur- en milieuorganisaties praten mee over Energieakkoord, Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu, Themanummer Energieakkoord SERmagazine, sept. 2013. 'Iedereen voelde dat we van die zwabberkoers van de afgelopen tien jaar af moesten.'

 

Duurzaamheid volgens.... Koen de Snoo, Pim Martens, Marjan Minnesma, Klaas van Egmond, Vera Dalm en Maarten HajerRIVMmagazine, juni 2012.