vanrieljournalistiek

Psychiatrie/GGZ/Zorg

C.J. Petrus Blumberger
C.J. Petrus Blumberger

Precisiepsychiatrie: kennis en expertise bundelen, De Psychiater, nr. 1, 2020.

 

'Het is tijd voor leefstijlgeneeskunde in de psychiatrie', zegt hoogleraar Wiepke Cahn, De Psychiater, juli 2019. 'Je ziet een groeiend besef dat we in de somatiek en de psychiatrie kijken naar dezelfde problemen, met dezelfde oorzaken.’

 

Duo's ondersteunen wijkbewoners met psychiatrische problemen, ZonMw ggz, aug.2019. 'Sommige bewoners hebben slechte ervaringen met hulpverleners, omdat zij vaak meteen over doelen willen praten.'

 

'De maatschappij is ver-adhd-iseerd', hoogleraar Sarah Durston en psychiater Sandra Kooij in gesprek over adhd, De Psychiater, juni 2019. ‘Het is de menselijke aard om te zoeken naar hokjes (...), maar het is eigenlijk per definitie te kort door de bocht.'

 

Arnon Grunberg: 'Psychiaters zouden meer moeten durven', De Psychiater, maart 2019. 'Ik voelde hoe het is als een ander de macht heeft een diagnose te stellen en jou zo te vertellen wie jij bent.'

 

'Dit biedt precies wat er mist in de hulp aan jongeren', Zorg + Welzijn, nov. 2018. 'Bij @ease kunnen jongeren terecht voor een gesprek met getrainde vrijwilligers.'

 

Geploeter aan de andere kant van de slotgracht. Kinder- en jeugdpsychiater Marja van 't Spijker in gesprek met hoogleraar Arne Popma, De Psychiater, sept. 2018. ‘Als perifeer werkende psychiaters voelen we ons vaak niet goed geholpen of gehoord.’

 

Van sjoelen tot verschonen. In Friesland zijn hbo-studenten 'kammeraat' voor thuiswonenden met dementie en hun mantelzorgers, Zorg + Welzijn magazine, juli/augustus 2018.

 

Communiceren in de 'schildpadstand'. Tijdig signaleren licht verstandelijke beperking (lvb) is cruciaal, Zorg + Welzijn magazine, april 2018. 'Lvb'ers overschreeuwen zichzelf nogal eens, omdat niemand graag voor dom wordt versleten.'

 

Met hulp toch gewoon naar de sportschool. Veenendaal wil dementievriendelijk worden, Zorg + Welzijn magazine, april 2017. Bewoners met dementie koppelen aan vrijwilligers, foto's voor de wijkagent, één kliko voor het afval en een training voor winkeliers zorgen voor een omgeving met meer begrip.